Bedreigde Parken

Antwerpen, Stad van de Verdwijnende Historische Parken

Teken de petitie voor het Harmoniepark:

http://www.ipetitions.com/petition/harmoniepark/

Niet alleen het Stadspark, maar ook de historische parkzichten van het Albertpark, het Harmoniepark en andere historische tuinen worden met verdwijning bedreigd. Reden:  in het bestuursakkoord van de Stad Antwerpen van 2007 wordt expliciet de link gemaakt tussen parken en sport.  Dus parken zijn er om in te sporten, en wandelen, kuieren, genieten van de natuur zijn zogezegd “ouderwetse” behoeftes. Zelfs een klassiek flaneerpark als het Stadspark zal eraan moeten geloven en moet  zogezegd “hedendaags” gemaakt worden. In geen andere Europese hoofdstad zien we deze onachtzaamheid tegenover historische parken, laat staan de drang om historische parken “hedendaags” en “modern” te gaan maken.

Het Albertpark en  Harmoniepark:

de plannen die we gezien hebben (zie afbeeldingen een beetje verder beneden) voor de mogelijke heraanleg van dit 19de eeuwse park zijn  stuitend en typererend voor hoe het Stadsbestuur met de historische tuinen en parken van Antwerpen pleegt om te gaan. Zoals al gebeurde bij het historische Kielpark wil men ook hier weer heel wat bomen rooien.  En “modernizeert” men deze kronkelend aangelegde parken en wandelwegen door saaie recht toe recht aan grids te introduceren.  (we herinneren hier ook aan de tendentieuze enquete over het Stadspark, waarin het stadsbestuur zo’n tiental vragen stelde die uitsluitend over het rooien van gezonde bomen gingen om het  Stadspark “open” te maken, zie ook helemaal onderaan deze pagina).

albertpark21

Het prachtige Albertpark, spijtig genoeg niet beschermd, en daarnaast het Harmoniepark: uit plannen van het Stadsbestuur die we kregen blijkt dat men het wil “modernizeren,” gezonde bomen rooien, er saaie recht toe recht aan grids uit de jaren 1960-70 introduceren.  Bij een vergadering merkte een stadsbediende  op dat de gerestaureerde muziekkiosk bijna niet gebruikt wordt. Dat klopt. Inderdaad, men doet geen moeite om hier promenade concerten te organizeren, met bv. klassieke muziek, ondanks de fraaie kiosk.

albertpark

 De historische rozentuin in Merksem verdwijnt voor meer sport en spel. Van een bron hoorden we dat men de rozenstruiken gaat uitdelen aan bewoners…

Het Stadspark: bezoek onze uitgebreide website.

******************************************

Waarom gaat het Stadsbestuur op dergelijke wijze met onze historische parken om? De sleutel daartoe vindt men in den Antwerpenaar, het orgaan van het stadsbestuur, van 1 januari 09, waarin het Stadsbestuur onomwonden parken met weinig of bijna geen bomen promoot. 

Onze analyse leest u hier:

http://beschermstadsparkvanantwerpen.wordpress.com/2009/01/05/den-antwerpenaar-van-010109-stadsbestuur-promoot-open-parken-met-weinig-bomen/

Men kan natuurlijk kosten besparen bij het snoeien  van bomen of  het verzorgen van beddingen, struiken of bloemen, wanneer men bomen rooit of de aanplantingen verwijdert.   Vergelijk het historische Astridplein met zijn bloemenbeddingen en het “nieuwe” Astridplein met schrale struiken en welhaast geen aanplantingen.

In open parken met bijna geen bomen kan men ook gemakkelijk allerlei evenementen organizeren of delen verhuren aan organizaties.  Ons comité is erg opgetogen met de aanleg van Spoor Noord, dat we zeer waarderen. Maar we zijn niet verheugd over de idee om dit concept  van een open park met weinig of geen bomen ook toe te passen op onze oudere historische parken. Want dat betekent effectief dat de fraaie botanische aanleg en ettelijke gezonde bomen van deze historische parken bedreigd zijn.

************************************

Hieronder enkele afbeeldingen van een mogelijke heraanleg van het Harmoniepark en een deel van het Albertpark:

**************************

scannen0006
Ook bij dit ontwerp voor het Harmonie-/deel Albertpark, voorgesteld door het Stadsbestuur is er weer sprake van het rooien van bomen, zoals al in het historische Kielpark gebeurde, tot ongenoegen van de omwonenden.
 

scannen0010
Men wil de kronkelende weg rechttrekken, en buiten bij de banken en nog wat details, is zowat alles wat te zien is op deze plannen rechttoe-rechtaan. De vrij intacte romantische historische aanleg van het Harmoniepark en deel Albertpark is daarbij met verdwijnen bedreigd.
 

 scannen0011

Rechttoe rechtaan grids en vakken: saaie eenheidsworst.  Net zoals tal van creatieve historische gebouwen en pleintjes gesloopt en vervangen worden door saaie “moderne” blokken, zo verdwijnen onze historische fantasierijke tuinen en parken voor saaie parkaanlagen, met weinig of geen bomen.

 

scannen0007

Advertenties
%d bloggers liken dit: